Carina Francke

Skoolopleiding aan Hoërskool Sand du Plessis in Bloemfotein en BA Hons by Kovsies.

Teologiese Opleiding by AGS Teologiese Seminarium

Tans op voltyds-deeltydse basis werksaam by 'n gemeente in Kempton Park as Koördineerder van die Toerustingsdepartement.

Bied Woordskole aan, tree as spreker op by damestees, bied vrouekampe op uitnodiging aan, skryf van tekste vir skoolopvoerings, taalversorging.

Publikasies: 4 boeke.  Die nuutste boek "Sandgrond" wat handel oor geloof en wanhoop is in Mei bekendgestel. Boek beskikbaar by skrywer.

Is getroud met 'n predikant, Bennie Francke. Hy is werksaam by die Bybelgenootskap van SA.  2 Getroude kinders

  • My lewensingesteldheid: Om die Een wat my laat leef, in alles te behaag.