Hennie Symington

Hennie Symington, voormalige Redaksionele Bestuurder by die Bybelgenootskap van Suid-Afrika, is tans woonagtig in Tokio, Japan, waar haar man, Johann die afgelope 5 jaar  as predikant by Tokyo Union Church werksaam is. Dit bly steeds 'n voorreg om 'n bydrae te kan lewer tot Versndag. 

 

Hennie Symington, former Editorial Manager at the Bible Society of South Africa, currently resides in Tokyo, Japan, where her husband Johann is serving as the Senior Pastor at Tokyo Union Church.  Contributing to Verse a Day remains a passion and a privilege for me.